Pestovateľská pálenica
086 37 Andrejová č. 1
okres Bardejov

Mobil: 0915 926 955
Nájdete nás

Aktuálne informácie:

Oznamujeme našim zákazníkom, že ukončenie výrobného obdobia 2019/2020, t.j. výrobu destilátov z Vašich kvasov sme stanovili na 28.2.2020. Tešíme sa na Vašu návštevu
v novej sezóne 2020/2021, ktorej začiatok oznámime v dostatočnom predstihu.